- Komerční sdělení-udalosti

Jak co nejvýhodněji nakoupit přes internet

V dnešní době jsme zahlceni nabídkami, letáky, reklamami a všemožnými marketingovými praktikami,...

Úspěšnou kariéru lze mít i bez vysoké školy

Absolvent střední školy, člověk bez vysoké školy s praxí, či...

Na co se zeptat první den v novém zaměstnání

Přestože na pracovním pohovoru by se každý měl snažit klást...

Co dělat, když vás kolegové v práci pomlouvají

Každý kolektiv je do jisté míry semeništěm pomluv a spiknutí – taková je...

Kde všude hledat pracovní příležitosti

V době internetu již tato otázka není pro uchazeče...

Úspěšnou kariéru lze mít i bez vysoké školy

Absolvent střední školy, člověk bez vysoké školy s praxí, či student vysoké školy, který chce studium zanechat. Nacházíte se v některé z těchto kategorií a momentálně hledáte práci? Určitě narážíte na problém, kterým je absence vysokoškolského vzdělání, případně titulu, který by vám například ve státní správě dopomohl k zařazení do platové třídy.

Nemusíte násilím dokončit vysokou školu, ani studovat obor, který vás nezajímá, jen proto, abyste nějaký titul měli. Možností je studovat vzdělávací program Bachelor of Business Administration (BBA), který je určen pro uchazeče se středoškolským vzděláním a s minimálními praktickými zkušenostmi v oblasti managementu.

Studium BBA je navrženo tak, aby vás připravilo nejen po teoretické, ale zejména po praktické stránce na pracovní pozice, které vyžadují dovednosti potřebné pro vstup do středního a vyššího managementu. Výhodou oproti studiu na vysoké škole v jakékoli formě je, že studium BBA je časově mnohem efektivnější.

Například na Cambridge Business School je výběr z 5 programů – BBA Základy managementu, BBA Management sociálních služeb a BBA Základy managementu v angličtině (Fundamentals of Management). Programy Základy managementu a Fundamentals of Management lze nově studovat i plnohodnotně online. Výběrem jednoho programu však pole působnosti nekončí. Každý program je rozdělen do 7 specializovaných modulů, které zahrnují okruhy témat, z nichž informace a získané poznatky budou obrovským benefitem pro váš profesní rozvoj.

Další nespornou výhodou oproti vysokoškolskému studiu je samotná forma BBA studia. Studenti se při kombinovaném typu výuky setkávají na celodenních seminářích pouze 3x do roka, kde si vyměňují poznatky, zkušenosti, diskutují s lektory a získávají vhled do témat, případně absolvují přednášky s odborníky v daných oblastech. Zbytek studia probíhá v online formě prostřednictvím e-learingu, propracovaného systému, díky kterému má student k dispozici všechny studijní materiály na jeden klik a může tak studovat kdykoli se mu to právě hodí. Forma BBA studia tedy nezasahuje do časových možností studenta, je vhodná pro pracující, rodiče na mateřské dovolené, studenty, či kohokoli s maturitní zkouškou, protože studium se přizpůsobuje danému studentovi a jeho časovému rozvrhu.

Pokud je pro vás absence vysokoškolského titulu v životopisu překážkou, vsaďte na studium BBA a bez obav dosáhnete na nové pracovní pozice. Studium je možné zahájit 3x do roka, proto si neváhejte podat přihlášku ke studiu BBA a zajistit si tím své studijní místo již dnes.

- Komerční sdělení -udalosti